Wanploy

วิถีทางสวมแหวนพลอยสวมอย่างไรให้ถูกต้องตามโหราศาสตร์

วิธีใส่แหวนพลอยใส่ยังไงให้ถูกต้องตามโหราศาสตร์เนื่องด้วยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
สตรีให้สวมที่นิ้วมือฝั่งซ้าย
ส่วนชายหนุ่มใส่ที่นิ้วมือด้านขวา
ตัวเรือนควรจะทำจากทองแท้ เงินแท้หรือไม่ก็หยก
เพศชายให้เน้นหนักไปที่นิ้วกลางพร้อมกับนิ้วชี้
เพศหญิงก็ให้สวมมือซ้ายนิ้วนางหรือไม่ก็นิ้วกลาง ก็จะเสริมพลังของตัวเองให้เกิดความรุ่งโรจน์

วิธีใส่แหวนพลอยใส่อย่างใดให้ตรงตามโหราศาสตร์เกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันจันทร์
สตรีให้สวมที่นิ้วมือด้านซ้าย
ส่วนเพศชายใส่ที่นิ้วมือข้างขวา
ตัวเรือนควรจะทำด้วยทอง เงิน นาค โลหะผสม
ชายหนุ่มควรจะใส่แหวนเน้นไปที่นิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วกลางก็จะเสริมดวงชะตาและคุ้มกัน
สตรีควรสวมที่นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย ก็จะเกิดความรุ่งโรจน์

กรรมวิธีสวมแหวนพลอยสวมเช่นใดให้ถูกต้องตามโหราศาสตร์เกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันอังคาร
สุภาพสตรีให้สวมที่นิ้วมือด้านซ้าย
ส่วนผู้ชายใส่ที่นิ้วมือข้างขวา
ตัวเรือนทำด้วยอะไรก็ได้
ชายพึงจะสวมไว้ที่นิ้วกลางนิ้วชี้ ก็จะรักษาผู้สวม
สตรีควรสวมแหวนที่นิ้วกลางนิ้วชี้พร้อมกับนิ้วนางแค่นั้น ก็จะส่งพลังปกปักรักษาในทุกเรื่อง

วิธีการใส่แหวนพลอยสวมเช่นไรให้ตรงตามโหราศาสตร์ด้วยว่าผู้ที่เกิดวันพุธ
เพศหญิงให้ใส่ที่นิ้วมือฝั่งซ้าย
ส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือฝั่งขวา
ตัวเรือนพึงจะทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงินหรือหยก
ชายพึงสวมแหวนไว้ที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือว่านิ้วนางก็ได้
ผู้หญิงสมควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือว่านิ้วนาง ก็จะสามารถปกป้องได้ในทุกสิ่งอย่าง

วิธีการใส่แหวนพลอยสวมเช่นไรให้ตรงตามโหราศาสตร์ด้วยว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัส
ผู้หญิงให้ใส่ที่นิ้วมือฝั่งซ้าย
ส่วนชายใส่ที่นิ้วมือข้างขวา
ตัวเรือนทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงินหรือไม่ก็ทองคำขาว
ชายหนุ่มควรจะสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางไม่ก็นิ้วนางก็ได้
ผู้หญิงควรจะใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนาง ก็จะสามารถปกป้องรักษาได้ในทุกๆ เรื่อง

กรรมวิธีใส่แหวนพลอยสวมเช่นใดให้ถูกต้องตามโหราศาสตร์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์
สุภาพสตรีให้สวมที่นิ้วมือฝั่งซ้าย
ส่วนเพศชายใส่ที่นิ้วมือข้างขวา
ตัวเรือนสมควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงินหรือไม่ก็ทำจากหิน
ผู้ชายพึงจะสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วก้อย
ผู้หญิงสามารถใส่แหวนนิ้วไรก็ได้ในทุกนิ้ว จะสามารถรักษาได้ในทุกสิ่ง

กรรมวิธีใส่แหวนพลอยสวมเช่นใดให้ถูกต้องตามโหราศาสตร์เกี่ยวกับผู้ที่เกิดวันเสาร์
สุภาพสตรีให้ใส่ที่นิ้วมือด้านซ้าย
ส่วนเพศชายใส่ที่นิ้วมือฝั่งขวา
ตัวเรือนพึงจะทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทอง เงินไม่ก็หิน
ผู้ชายควรจะสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง ไม่ก็จะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน
สตรีควรจะสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็จะสามารถปกปักรักษาได้ในทุกสิ่ง