เสื้อโปโล

คุณสมบัติข้อดีข้อตำหนิและประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล

คุณลักษณะจุดแข็งสิ่งบกพร่องพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล
ประเภทผ้า TK ประการที่ 1
เสื้อที่ทำจากเนื้อผ้าประเภทนี้จะมีราคาต่ำที่สุด
สรรพคุณจุดเด่นข้อด้อยพร้อมทั้งลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TK ข้อที่ 2
มีความคงสภาพอยู่ทรง
สรรพคุณข้อดีจุดด้อยกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TK ประการที่ 3
ไม่เหี่ยวไม่ย้วย
คุณสมบัติจุดแข็งข้อด้อยพร้อมกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TK ประการที่ 4
เนื้อผ้าจะมีความมัน
คุณสมบัติจุดดีข้อผิดพลาดและประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TK ข้อที่ 5
ใช้ไปสักพัก จะมีสัณฐานเป็นขน
สรรพคุณจุดเด่นข้อบกพร่องพร้อมทั้งรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TK อย่างที่ 6
เนื้อผ้าจะถ่ายอากาศได้นิดเดียว
สรรพคุณจุดเด่นจุดบกพร่องกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TK ประการที่ 7
ถ้าหากใส่อยู่ในที่แสงตะวันร้อน ๆ หรืออากาศอบอ้าว จะรู้สึกไม่สบายกาย

คุณสมบัติจุดดีข้อบกพร่องพร้อมกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TC อันที่ 1
มีความแข็งแรงสูง
สรรพคุณจุดแข็งจุดอ่อนพร้อมกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TC อย่างที่ 2
ง่ายๆต่อการรีดเรียบ
สรรพคุณจุดเด่นจุดบกพร่องพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TC อันที่ 3
สวมที่ง่าย
คุณลักษณะข้อดีสิ่งบกพร่องและรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TC ข้อที่ 4
มีความอยู่ทรง ไม่ยับง่ายๆ
สรรพคุณข้อดีข้อด้อยพร้อมด้วยลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TC อันที่ 5
เนื้อผ้ามีความวาว
คุณสมบัติจุดแข็งข้อเสียพร้อมด้วยรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TC ประการที่ 6
การซึมซับเหงื่อปานกลาง
คุณสมบัติจุดดีจุดอ่อนและลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TC อันที่ 7
ผ้ามีการย้อยบ้างเมื่อผ่านการทำความสะอาด

สรรพคุณข้อดีข้อบกพร่องพร้อมกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล cotton100 ข้อที่ 1 ระบายความร้อนได้ดี
คุณสมบัติข้อดีจุดด้อยพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล cotton100 อันที่ 2 ดูดซึมน้ำเยี่ยม
สรรพคุณข้อดีข้อด้อยพร้อมกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล cotton100 ข้อที่ 3 เนื้อผ้า อ่อนนุ่ม หมดจด