เสื้อโปโล

คุณลักษณะจุดแข็งข้อเสียกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล

คุณลักษณะจุดเด่นข้อผิดพลาดกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล
ประเภทผ้า TK ประการที่ 1
เสื้อที่ทำจากเนื้อผ้าประเภทนี้จะมีมูลค่าต่ำที่สุด
สรรพคุณจุดแข็งข้อเสียหายและรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TK อย่างที่ 2
มีความคงสภาพได้รูป
คุณลักษณะข้อดีข้อบกพร่องกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TK อย่างที่ 3
ไม่เหี่ยวไม่ยาน
สรรพคุณจุดเด่นสิ่งบกพร่องพร้อมด้วยรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TK ประการที่ 4
เนื้อผ้าจะมีความวาว
สรรพคุณจุดแข็งข้อบกพร่องกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TK อย่างที่ 5
ใช้ไปนาน ๆ จะมีรูปพรรณสัณฐานเป็นขน
สรรพคุณจุดเด่นข้อบกพร่องพร้อมทั้งประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TK อย่างที่ 6
เนื้อผ้าจะระบายอากาศได้นิดเดียว
คุณลักษณะข้อดีข้อบกพร่องและประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TK ประการที่ 7
ถ้าหากใส่อยู่ในที่แสงอาทิตย์ร้อน ๆ หรืออากาศอบ จะรู้สึกไม่สบายตัว

คุณสมบัติข้อดีข้อตำหนิพร้อมทั้งรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TC ประการที่ 1
มีความทนสูง
คุณลักษณะจุดแข็งสิ่งบกพร่องพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TC ข้อที่ 2
คล่องต่อการรีดเรียบ
คุณสมบัติจุดแข็งข้อเสียและรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TC อันที่ 3
ใส่ที่สบาย
สรรพคุณจุดเด่นสิ่งบกพร่องและรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TC อันที่ 4
มีความคงรูป ไม่ยับง่าย
คุณลักษณะจุดแข็งจุดด้อยพร้อมกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TC อย่างที่ 5
เนื้อผ้ามีความวาว
สรรพคุณจุดเด่นข้อบกพร่องพร้อมทั้งรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล TC ข้อที่ 6
การดูดซับเหงื่อปานกลาง
สรรพคุณจุดดีข้อเสียพร้อมด้วยประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล TC ข้อที่ 7
ผ้ามีการย้วยบ้างเมื่อผ่านการซัก

คุณลักษณะจุดเด่นข้อด้อยพร้อมทั้งประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล cotton100 อันที่ 1 ถ่ายความร้อนได้ดี
คุณสมบัติจุดดีข้อบกพร่องพร้อมทั้งลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโล cotton100 ประการที่ 2 ซับน้ำเป็นเลิศ
สรรพคุณข้อดีข้อบกพร่องพร้อมทั้งรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโล cotton100 อย่างที่ 3 เนื้อผ้า อ่อนนุ่ม หมดจด